Windows 10'da Python Sanal Ortamı Nasıl Kurulur?

Bir önceki yazımda sanal ortam kavramına değinmiştik. Bu yazımda bunun hakkında biraz daha detaylı bilgi vermeye çalışıyor olacağım.

Bir Sanal Ortam veya “venv”, her bir görev veya proje için benzersiz bir ortam oluşturan bir Python modülüdür. Projelerinizi düzenli bir şekilde tutarken, ihtiyaç duyduğumuz o ayara özgü paketleri kurar. Ek olarak, venv hiçbir zaman sistemin varsayılan Python sürümlerini veya sistemde yüklü olan modüllerini değiştirmez. Venv kullanımı, esasen, projemizle ilgili olmayan ancak kullanılan diğer Python varyantlarında herhangi bir kesinti olmasını önlerken benzersiz bir çalışma ortamı sağlar.

Başlamadan önce;

Windows 10'da venv’nin tüm işlevlerinden tam olarak yararlanmak için Linux için Windows Alt Sistemini (WSL) etkinleştirmenizi öneririz. Bu, yeni geliştirme ortamının işlevselliğine yardımcı olmak için Windows içinde tam bir Linux dağıtımı çalıştırmanıza olanak tanır.

Neden WSL kullanmalıyım?

Python öğreticilerinin çoğu Linux ortamları için yazılmıştır.
Çoğu geliştirici, Linux tabanlı paketleme / kurulum araçlarını kullanır.
WSL kullanmak, geliştirme ve üretim ortamları arasında uyumluluk sağlar.

WSL’yi nasıl etkinleştiririm?

-Başlat> seçeneğine gidin ve “Windows özelliklerini aç veya kapat” ifadesini arayın.
-Windows denetim masasını açmak için bağlantıya tıklayın.
-Ardından, Windows özellikleri açılır menüsünü açın.
-“Linux için Windows Alt Sistemi” seçeneğini bulmak için bu listede aşağı kaydırın ve onay kutusunu seçin.
Yeniden başlatın.

Kurmak

Windows’ta sanal ortam kurmanın 4 temel adımı vardır:

  1. Python’u yükleyin
  2. Pip’i yükleyin
  3. VirtualEnv’i yükleyin
  4. VirtualEnvWrapper-win’i yükleyin

Adım 1. Python’u Yükleyin

Burayı tıklayarak Python’u yükleme sayfasını açabilirsiniz;

Adım 2. PIP’yi yükleyin

Windows ‘ lara PIP yüklemeyle ilgili bilgi tabanı makalede bulunan talimatları takip edebilirsiniz.

Python3 genellikle pip önceden yüklenmiş olarak gelir, ancak “pip komutu bulunamadı” hatasını alırsanız, pip’i yüklemek için aşağıdaki yöntemi kullanın.

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
  • Get-pip.py dosyasını indirin ve dosyayı Masaüstünüze kaydettiğinizden emin olun.
  • Windows Komut İstemi’nde, Masaüstünüze gidin ve get-pip.py komut dosyasını çalıştırın. Bundan sonra pip sistem genelinde çalışmalıdır
python3 get-pip.pycd Desktop
Python get-pip.py

Adım 3. Virtualenv'i Kurun

Windows komut kabuğu isteminize şunu yazın:

pip install virtualenv

Virtualenv'i başlat

Windows komut isteminizde proje konumunuza gidin:

cd my_project

Proje klasörüne girdikten sonra şunu çalıştırın:

virtualenv env

Virtualenv'i etkinleştir

Windows'ta, virtualenv (venv) adlı bir toplu iş dosyası oluşturur.

\env\Scripts\activate.bat

Windows'ta virtualenv'i etkinleştirmek ve komut dosyasını etkinleştirmek için Komut Dosyaları klasöründe bulunur:

\pathto\env\Scripts\activate

Örneğin;

C:\Users\'Username'\venv\Scripts\activate.bat

Adım 4. VirtualEnvWrapper-win'i kurun

Bu toplu komut dosyasını yüklemek için önerdiğimiz iki ana yöntem vardır.

  • Pip kullanma
pip install virtualenvwrapper-win
  • Kaynaktan yükle
git clone git://github.com/davidmarble/virtualenvwrapper-win.git

Daha sonra virtualenvwrapper-win klasörüne cd yazıp şunu çalıştırıyoruz:

python setup.py install

Ve bu kadar! Python'un venv'i kuruldu ve kullanıma hazır. Bol projeli günler :)

--

--

--

Software Developer | my universe: https://twitter.com/NightmaresTown

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vuslat

Vuslat

Software Developer | my universe: https://twitter.com/NightmaresTown

More from Medium

Extending The Python Debugger

Mutable and Immutable Objects in Python

Arithmetic Operators in Python

Mergesort & Quicksort: a simple Python implementation.

Sorting algorithms